ACHIM

Vår tarmflora er som et eget organ med et rikt antall forskjellige mikrober som har en rekke kjente og sannsynlig flere ikke kjente funksjoner. Vi har lenge visst at den hjelper til med å fordøye maten vår, men nå vet vi stadig mer om at den også lager en lang rekke stoffer (ofte kalt signalstoffer) som kan påvirke funksjoner i andre organer i kroppen. En mangfoldig tarmflora, dominert av strikt anaerobe mikrober, som lager signalstoffer i passende mengder og som er i balanse med verten (eubiose) kjennetegner en frisk person.

 Tarmfloraen vår kan påvirkes og endres av mange faktorer, som antibiotika, mat, diverse giftstoffer (miljøtoksiner som plantevernsmidler o.l.), E-stoffer etc etc. En endret tarmflora er dysbiotisk, dvs den er ikke optimal for verten. Studier har vist at dysbiose kan forekomme ved en rekke lidelser, av og til som en årsak til og av og til som en følge av lidelsen. Da kan det hjelpe å gi avføring (FMT = Fekal Mikrbiota Transplantasjon)

ACHIM er en kultur av  probiotiske tarmbakterier fra en frisk norsk person, vedlikeholdt ved Karolinska Institutet i mer enn 20 år under oppsyn av professor i  Mikrobiel Økologi Tore Midtvedt. 

Kulturen har beholdt sin opprinnelige funksjon ved at  viktige  bakterier for god tarmfunksjon og nødvendig biokjemisk kommunikasjon og immunfunksjon er  tilstede i kulturen. Eksempler på slike bakterier som du ikke finner i andre probiotika er Akkermansia muciniphila og Faecalibacterium prausnitzii.  Vitenskaplige studier  er  utført  særlig for  antibiotika assosiert  diarre ( Clostridium difficile / Pseudomembranøs colitt)  med klart bedre effekt enn ved bruk av antibiotika. Kulturen har blitt tilført  > 4000 brukere, og har svært god dokumentasjon for  sikkerhet og fravær av alvorlige bivirkninger.  Effekten varierer imidlertid avhengig av diagnose, og for noen vil det ikke være tilstrekkelig med bare en innsetting.

Se følgende linker:

 

Trykk på bildet og du kommer til et intervju med Tore Midttvedt.